The Harriers

Harrier is het Engelse woord voor kiekendief, een roofvogel.  Flevoland is een van de weinige plekken in Nederland waar de kiekendief nog voorkomt. De kiekendief is ook het symbool voor The Harriers. Onze club is sinds de oprichting in 1987 gevestigd in Zeewolde (Flevoland) op Sportpark De Horst.

De vereniging

Binnen onze vereniging staat meedoen, ruimte voor groei, ruimte om jezelf te zijn, respect, je eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen & teamspirit hoog in het vaandel.


Bestuur

Het bestuur van The Harriers bestaat uit:

Marcel van der Horst

voorzitter 

Vacature

algemeen lid

 Vacature

secretaris

Frans van Elmpt

penningmeester

Dennis Knuist

wedstrijdsecretariaat

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Minimaal 1 keer per jaar organiseert het bestuur een ALV. Alle meerderjarige leden en ouders van jeugdleden worden hiervoor uitgenodigd en hebben stemrecht. Een stemming van de leden is niet eerder geldig dan dat er minstens 1/3 van de leden aanwezig is. De uitnodiging en de stukken voor deze vergaderingen worden minimaal twee weken voor de ALV per e-mail aan alle leden toegezonden.

Algemene omgangsregels

1. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Als iemand iets niet wil, dan mag dat. Ik doe het dan niet tóch.

2. Ik val de ander niet lastig.

3. Ik berokken de ander geen schade, bijv. door spullen kapot of kwijt te maken.

4. In onze club ben ik misschien belangrijk, maar daardoor heb ik niet meer rechten dan anderen. Ik dwing iemand anders niet mijn zin te doen alleen omdat ik dat kan.

5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

6. Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan kan dat. Ik draai me dan niet om en loop niet zomaar weg.

7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn/haar wil aan.

10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. Verliefd zijn en zelfs seksuele gevoelens en handelingen horen erbij, maar alleen als de ander daar ook behoefte aan heeft.

11. Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.       

12. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dat laatste bij het bestuur.

Klik hier voor de statuten

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement